• صدور پروانه حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی، صنعتی، شرب و سایر مصارف)
  • درخواست چاه جایگزین قنات و چاه بجای چاه
  • صدور مجوز ادامه حفاری چاه یا کف شکنی
  • صدور پروانه تغییر محل ، کف شکنی و لایروبی
  • موافقت با احداث نیروگاه‌های برقابی کوچک در بستر و حریم رودخانه‌ها
  • بهره‌برداری از بستر رودخانه‌ها (قرارداد اجاره اراضی رودخانه‌ها و مجاری آبی)
  • اجرای طرح‌های عمرانی در محدوده بستر و حریم رودخانه‌ها و مجاری آبی
  • موافقت با برداشت مصالح رودخانه‌ای
  • فرآیندهای گردش انجام فعالیتها در دفتر امور مجامع ، بودجه و نظارت مالی
آدرس: تهران، خیابان فلسطین شمالی، پایین تر از زرتشت، پلاک 517، ساختمان شرکت مدیریت منابع آب ایران تلفن: 43680000 فکس: 88916600
نام*موضوع
نام خانوادگی * متن پیام
ایمیل
* واحد مورد نظر