کد سند:   3  
خدمات نگهبانی شرکت آب منطقه ای قم - شرکت آب منطقه ای قم
مشخصات آگهی
 موضوع: خدمات نگهبانی
تشریح:

دریافت اسناد : سایت www.qmrw.ir

واحد منتشر کننده: آب منطقه ای قم
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 10953