کد سند:   330/4902  
دو دستگاه شیر کروی فولادی با PN 2.5B DN 1400mm
مشخصات آگهی
 موضوع: دو دستگاه شیر کروی فولادی با PN 2.5B DN 1400mm
تشریح:

نوع و مبلغ سپرده: 600000000

سایت منتشر کننده آگهی: http://www.esrw.ir/                                                                                 

واحد منتشر کننده: شرکت آب منطقه ای اصفهان
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه: 15000000000
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: http://www.esrw.ir/
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: جهان اقتصاد
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 5644