کد سند:   12/93  
خرید 516 مترانواع لوله فولادی به اقطار 1400 و 600 و 200 م م وضخامتهای 13 و 5/8 و 2/4م م مورد نیاز طرح شبکه گرمی چای
مشخصات آگهی
 موضوع: خرید 516 مترانواع لوله فولادی به اقطار 1400 و 600 و 200 م م وضخامتهای 13 و 5/8 و 2/4م م مورد نیاز طرح شبکه گرمی چای
تشریح:

تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 000/000/275 ریال می باشدکه باید به یکی از روش های ذیل ارائه شود:1 - رسیدبانکی واریز به حساب سیبا شماره 2175080425007 نزد بانک ملی شعبه آب منطقه ای تبریز 2- ضمانتنامه بانکی( هر دو مورد به نفع شرکت سهامی آب منطقه ای آذر بایجان شرقی باشد)

واحد منتشر کننده: شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار: تبریز- بلوار29 بهمن- آب منطقه ای آذربایجان شرقی - امور تدارکات -33382319-041
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: روزنامه عصرآزادی
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 5548