1398

1397

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
حمایت از کالای ایرانی 54/2920 1397/01/20

1396

1395

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
اسناد راکد 3037 1395/01/18
تدوین برنامه مدیریت منابع و مصارف سدهای بزرگ مخزنی در حال بهره برداری کشور در سال آبی ٩٦-١٣٩٥ 1395/06/14
تفاهم نامه بین سازمان نقشه برداری و وزارت نیرو 1395/01/21
استعلامات مشمولین لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری 656079 1395/05/16
بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص ابهامات ادامه تحصیل کارکنان دولت 849042 1395/08/25
ثبت نام و ادامه تحصیل کارمندان دستگاه های اجرایی 849042 1395/08/25

1394

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
بخشنامه خزانه 234756/55 1394/12/10
تشخیص صلاحیت شرکتها در زمینه بهره برداری شبکه های آبیاری و زهکشی 1 1394/02/20
تشخیص صلاحیت شرکتها در زمینه بهره برداری و نگهداری سدها 2 1394/02/20
تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری 558/2178 1394/02/28
نحوه تغییر کاربری اموال غیر منقول 50351/109420 1394/08/20
قانون مالیات بر ارزش افزوده 6191/260/د 1394/08/25
دستور العمل عفاف و حجاب 1394/02/05
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء‌سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 127698 1394/09/30

1393

1392

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) 41/23814 وزارت صنعت ، معدن و تجارت 1392/11/20
هیئت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت 24682 دفتر رياست جمهوري 1392/10/17
پیگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه 192087 دفتر رياست جمهوري 1392/12/28
کارت هوشمند ملی 1/23967 وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات 1392/05/09
لازم الاجرا بودن آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 41/19143 وزارت صنعت ، معدن و تجارت 1392/06/04
ممنوعیت عضویت ذیحسابان در هیئت های مدیره ، عامل و تصفیه 53/80045 وزارت امور اقتصادي و دارايي 1392/06/02
آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور 82423/ت49151ه دفتر رياست جمهوري 1392/04/09
سامانه تدارکات الکترونیک دولت 41/19648 وزارت صنعت ، معدن و تجارت 1392/06/27
قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری 368/53221 مجلس شوراي اسلامي 1392/08/25
نحوه اجرای جزء 12 بند 3 قانون بودجه 260/3148 وزارت امور اقتصادي و دارايي 1392/07/29
اجرای تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دفتر رياست جمهوري 1392/04/24
حقوق و مزاياي كارمندان صنعت آب و برق : 1- د ح م ك / ن پ ح م وزارت نیرو 1392/07/01
قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان 20991 مجلس شوراي اسلامي 1392/02/19

1391

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت در سال 232372 دفتر رياست جمهوري 1391/11/25
گشایش کلیه حسابهای بانکی 245680/55 وزارت امور اقتصادي و دارايي 1391/12/24
چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی 202745 معاون حقوقی رئیس جمهور 1391/10/17
قانون اصلاح ماده 61 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 134601 دفتر رياست جمهوري 1391/07/19
آبزی پروری در سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی با اهداف غیر شرب وزارت نیرو 1391/04/13
اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده 112/51500 دیوان محاسبات کشور 1391/06/18
قانون حداكثر استفاده ازتوان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور 97390 دفتر رياست جمهوري 1391/06/04
قانون اصلاح ماده 1 هدفمند كردن يارانه ها 34944 وزارت امور اقتصادي و دارايي 1391/03/27
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اژانس بين المللي انرژي هاي تجديد پذير 34312 مجلس شوراي اسلامي 1391/03/09
مصوبه حد نصاب معاملات 163735 1391/08/21
اصلاح ماده 6 اساسنامه شركت‌هاي تابعه 2/5/1391 هیئت وزیران 1391/05/02
مصوبه قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين 58404/ت 48093هـ هیئت وزیران 1391/03/27
حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق 58404/ت48093هـ هیئت وزیران 1391/03/27
دستورالعمل ماده 134 قانون 5 ساله پنجم توسعه 45645/ت47633هـ هیئت وزیران 1391/03/08
اجرای تصویب نامه ها ، بخشنامه ها و سایر مواردکه بار مالی دارد 75000/100 دفتر رياست جمهوري 1391/09/13
مزایای بخشودگی جریمه های متعلقه 530/34985/91 وزارت نیرو 1391/09/27
انتقال الكترونيكي و اينترنتي وجوه از حسابهاي دولتي 123929/55 وزارت امور اقتصادي و دارايي 1391/07/26
شماره اقتصادي 200/4683/45421 وزارت امور اقتصادي و دارايي 1391/03/13
اجرای بند 17-24 قانون بودجه سال 91 53/45151 وزارت امور اقتصادي و دارايي 1391/03/01
لزوم همكاري با هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي 1391/01/26 دفتر رياست جمهوري 1391/01/26
استفاده شايسته از خدمات مهندسان داراري پروانه اشتغال 6837/47445 دفتر رياست جمهوري 1391/01/20
آیین نامه شناسه اقتصادی و شناسه ملی 187574/19384/200 وزارت امور اقتصادي و دارايي 1391/10/09
آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکتهای بهره برداری و نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برق آبی 1-آ ت ص ش ب ن ب/ب خ ب وزارت نیرو 1391/08/08

1390

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
تفسير ماده 12 قانون هدف مند كردن يارانه ها 204079 دفتر رياست جمهوري 1390/11/01
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 197618 دفتر رياست جمهوري 1390/10/17
ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد 181664 دفتر رياست جمهوري 1390/10/17
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي در انجمن بين المللي آب 194753 دفتر رياست جمهوري 1390/10/13
عضويت دولت ايران در انجمن بين المللي آب 194753 دفتر رياست جمهوري 1390/10/13
1390 ساعات كاري كاركنان 248209/ت47863هـ 1390/12/16
اجراي نظام مند آيين نامه هاي تشخيص صلاحيت و ارجاع كار 248163/ت46371هـ هیئت وزیران 1390/12/16
Jبصره (5) قانون نحوه اجراي اصول 85 و 234271 1390/11/29
تركيب اعضاي كميسيون 227187/ت47790هـ هیئت وزیران 1390/11/19
توسعه توان توليد و ايجاد ظرفيت هاي بيشتر اشتغال در بخش كشاورزي 202285/ت43505هـ هیئت وزیران 1390/10/13
سياست هاي كلي آمايش سرزمين 1 دفتر رياست جمهوري 1390/10/30
همایش شرکت های مشاوره آموزش 200/90/31163 دفتر رياست جمهوري 1390/12/06
شناسه ملي اشخاص حقوقي 33516/90/200 دفتر رياست جمهوري 1390/12/23
33516 33516/90/200 دفتر رياست جمهوري 1390/12/23
مواد 27 و 32 قانون ارتقاي سلامت اداري 250893 دفتر رياست جمهوري 1390/12/21
لزوم حمايت از بخش تعاوني 248215/46948 دفتر رياست جمهوري 1390/12/16
دستور العمل ارزيابي واحدهاي آمارو اطلاعات شركتهاي زير مجموعه وزارت نيرو 100/50/105297 وزارت نیرو 1390/12/22
ضوابط و معيارهاي لستقرار واحدها و فعاليت هاي صنعتي و توليدي 78946/ت39127هـ دفتر رياست جمهوري 1390/04/15
پيش نويس آيين نامه تشخيص صحيت پيمانكاران تخصصي ابزار دقيق 6883/140/90 وزارت نیرو 1390/04/07
آيين_نامه_تشخيص_صلاحيت_سدها_-_وزارت_نيرو 2 - ب خ ب/آ ص ش ب س وزارت نیرو 1390/02/10
تشخيص صلاحيت شركت هاي بهره برداري و نگهداري و كنترل ايمني سدها 2 - ب خ ب/آ ص ش ب س-1 وزارت نیرو 1390/02/10
امور گمركي 180531 دفتر رياست جمهوري 1390/09/22
اصلاح قانون معادن 178414 دفتر رياست جمهوري 1390/03/19
قانون تشكيل دو وزارت خانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت 79078 دفتر رياست جمهوري 1390/04/18
قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي 71225 دفتر رياست جمهوري 1390/04/07
قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي 8851 1390/02/18
تشكيل كارگروه توسعه بخش كشاورزي 202285/ت - هـ دفتر رياست جمهوري 1390/02/13
اتخاذ تدابير لازم براي توسعه صنعت هواپيمايي 196680/ت43505هـ دفتر رياست جمهوري 1390/10/06
قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابداري رسمي 170756/ت39730هـ 1390/10/06
تصويب نامه شوراي عالي اداري 44432/206 دفتر رياست جمهوري 1390/09/20
1390 آيين نامه اجرايي ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي 173265/ت45676هـ هیئت وزیران 1390/09/02
نحوه عملكرد انجمن هاي صنفي و كانون هاي مربوط 165461/ت46585هـ 1390/08/21
نحوه فعاليت سامانه تداركات الكترونيكي دولت 165389/ت46849ك 1390/08/21
سود بازرگاني سيزده قلم از كالاهاي مشمول رديف هاي تعرفه 210/28731/90 هیئت وزیران 1390/08/15
تعيين سود بازرگاني 13قلم كالاهاي مشمول رديف هاي تعرفه 0 1390/08/07
تعيين سود بازرگاني 13قلم كالاهاي مشمول رديف هاي تعرفه 0 دفتر رياست جمهوري 1390/08/07
سود بازرگاني سيزده قلم از كالاهاي مشمول رديف هاي تعرفه 210/28731/90 هیئت وزیران 1390/08/15
تعيين سود بازرگاني 13قلم كالاهاي مشمول رديف هاي تعرفه 1390/08/07 دفتر رياست جمهوري 1390/08/07
خريد كالاهاي خارجي توسطدستگاه ها و نهادهايي كه از بودجه عمومي يا دولتي استفاده مي كنند 220/26838/90 هیئت وزیران 1390/07/30
بهره برداري مطلوب از ساختمان هاي اداري 6/7/1390 وزارت نیرو 1390/07/06
انتقال بدهي شركت هاي تابعه به حساب دولت 134866/ت47138هـ دفتر رياست جمهوري 1390/07/06
قانون نظام صنفي 119281/47234 1390/06/12
بخشنامه به وزارت خانه ها، سازمان ها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري هاي سراسر كشور 196689/46732 1390/10/06
انجام دقيق وظايف نيروهاي دولت 162966 دفتر رياست جمهوري 1390/08/15
نظارت بر تكريم ارباب رجوع 162966-1 دفتر رياست جمهوري 1390/08/15
ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه 104782/43549 1390/05/22
متن جايگزين بند 5 طرح هاي مسكن مهر 98523/46807 دفتر رياست جمهوري 1390/05/12
اعطاي تسهيلات مندرج در آيين نامه هاي انتقال تهران 10377/90/230 دفتر رياست جمهوري 1390/05/05
الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني 86253/46949 دفتر رياست جمهوري 1390/04/27
استفاده از كد پستي مندرج در پشت كارت شناسايي ملي 86253/46949 وزارت نیرو 1390/04/27
دستيابي آسان و سريع مردم به خدمات دستگاه هاي اجرايي 7193/200 دفتر رياست جمهوري 1390/03/30
حوادث ناشي از برخورد بيل مكانيكي با خطوط لوله انتقال گاز 51105-18/30 وزارت نفت 1390/02/19
ماده(14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد 173265/ت45676هـ دفتر رياست جمهوري 1390/09/02
تامين مسكن آزادگان جانبازان و خانواده شهدا 530/31788/90 هیئت وزیران 1390/09/12
173270 173270/ت45341هـ دفتر رياست جمهوري 1390/09/02
فعاليت سامانه تداركات الكترونيكي 165389/ت46849ك دفتر رياست جمهوري 1390/08/21
آيين نامه پذيرش و بررسي پيشنهادهاي قابل تعميم و توسعه در صنعت آب و برق 540/18803/90 وزارت نیرو 1390/05/26
ابلاغ آيين نامه پذيرش و بررسي پيشنهادهاي قابل تعميم و توسعه 540/18803/90 وزارت نیرو 1390/05/24
آيين نامه اجرايي مواد 1 و 3 لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زايد 96393/5687/51 وزارت امور اقتصادي و دارايي 1390/05/12
آيين نامه اجرايي ماده (73) قانون مديريت خدمات كشوري 79010/ت45911ك دفتر رياست جمهوري 1390/04/15

1389

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
سياست ها و خط مشي هاي آيين نامه اجرايي جزء ص بند 2 80313/1 دفتر رياست جمهوري 1389/10/26
جلوگیری از تجاوز به محدوده سدها ، شبکه ها ، تاسیسات آبیاری و زهکشی و کانالها و مجاری آبی سطحی طبیعی و عمومی 89/100/23262 شركت مديريت منابع آب ايران 1389/12/09
قانون اجازه دريافت و پرداخت هاي دولت 300571 هیئت وزیران 1389/12/29
حمايت از احيا بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري 254927 1389/11/16
قانون اصلاح ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 242207 1389/11/11
تصويب نامه اصلاح آيين نامه معاملات شركت هاي دولتي 300847/ت45953ك دفتر رياست جمهوري 1389/12/28
تسويه بدهي هاي وزارت نيرو به بانك ها و بانك مركزي 299730/ت46390هـ هیئت وزیران 1389/12/27
اجراي بند 6 بخشنامه شماره 222839 410/76819/89 دفتر رياست جمهوري 1389/12/24
تهيه و تدوين و ابلاغ سياست ها، خط مشي ها در تحقق اهداف آيين نامه اجرايي جز (ص) بند (2) ماده واحده قانون بودجه 1389 80313/1 دفتر رياست جمهوري 1389/12/26
نحوه ابلاغ مصوبات و تصميمات 269573/251 دفتر رياست جمهوري 1389/11/25
نحوه ابلاغ مصوبات و تصميمات كليه اشخاص، كارگروه ها، شوراها، ستادها، مقامات و ساير عناوين مشابه 1389/11/25 هیئت وزیران 1389/11/25
پاداش آخر سال كاركنان دولت در سال 1389 261727/46173 دفتر رياست جمهوري 1389/11/18
قانون تسري حكم ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 55652 مجلس شوراي اسلامي 1389/03/23
لزوم دفاع و حمايت از اقدامات و عملكرد قانوني مديران و كارمندان ذستگاه هاي اجرايي در مراجع قضايي 1451 دفتر رياست جمهوري 1389/03/08
اجراي مفاد ماده 27 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي 20/190/م دفتر رياست جمهوري 1389/01/29
بکارگیری سرباز نخبه 23639/530 1389/03/09

1388

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
اصلاح آئين نامه داخلي دولت 216573/ت43932ه هیئت وزیران 1388/11/04
1388 قانون اصلاح قانون بودجه سال 57369/344 دفتر رياست جمهوري 1388/11/06
پيشنهاد تسري مفاد تصويب نامه شماره 141736 ت43361 ه به بند 12 قانون بودجه سال 1387 كشور 220744/43965/3 دفتر رياست جمهوري 1388/11/10
دوره آموزشي جديد ' آشنايي با نظام هدمند كردن يارانه ها ' وزارت نیرو 1388/11/05
رعايت آئين نامه تشخيص صلاحيت شركت ها و كارشناسان آماري 36595 مرکز آمار ایران 1388/10/20
تفويض و واگذاري وظايف مغاون اجرايي رئيس جمهور به معاون اول 2042444 دفتر رياست جمهوري 1388/10/17
تشكيل كارگروه توسعه و عمران لرستان 227528/ت42649 ه هیئت وزیران 1388/11/18
تشكيل ستاد خشكسالي 227662/ت42649 ه 1388/11/18
تشكيل ستاد مشاركت در بازسازي افغانستان 227696/ت 42649ه هیئت وزیران 1388/11/18
تشكيل ستاد عالي همكاريهاي مشترك جمهوري اسلامي ايران و عراق 227715/ت42649 ه هیئت وزیران 1388/11/18
تشكيل ستاد همكاريهاي توسعه اي 227740/ت42649ه هیئت وزیران 1388/11/18
اساس نامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون 244930/ت42683 هیئت وزیران 1388/11/10
تعيين كارمزد خدمات مربوط به ترخيص كالاهاي وارداتي بر اساس گواهي بازرسي 213282/43350 دفتر رياست جمهوري 1388/10/29
نرخ هزينه هاي دريافتي در قبال خدمات ارايه شده در مناطق ويژه اقتصادي 205830 / ت 41788 ه هیئت وزیران 1388/10/20
نظارت جدي بر اجراي قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل 240788 دفتر رياست جمهوري 1388/12/05
تدوين دوره هاي آموزشي اختصاصي بخش آب 190/78959 وزارت نیرو 1388/11/27
آئين نامه خريد خدمات مشاوره 193542/ت42986 ك دفتر رياست جمهوري 1388/10/01
اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه 24/5/1388 دفتر رياست جمهوري 1388/05/24
آئين نامه نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيئت داوري موضوع ماده 21 تنفيذي قانون برنامه سوم 99597/ت41562 ه هیئت وزیران 1388/05/17
آئين نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده 61572/ت42596ك دفتر رياست جمهوري 1388/03/02
اصلاح آئين نامه چگئنگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين الملل 41651/ت40025ه هیئت وزیران 1388/02/28
آئين نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي 26510/ت39039 ك دفتر رياست جمهوري 1388/02/09
اصلاحيه آئين نامه اجرايي قانون تشكيل بازرسي كل كشور روزنامه رسمي 18675 1388/01/29
قانون اصلاح ماده 117 تنفيذي قانون برنامه سوم موضوع ماده 36 قانون برنامه چهارم 32866/83 دفتر رياست جمهوري 1388/07/13
قاون اصلاح ماده (1) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب 30331/315 مجلس شوراي اسلامي 1388/06/30
قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده (247) به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدي آن 12112/278 مجلس شوراي اسلامي 1388/03/09
قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان 36965/13 مجلس شوراي اسلامي 1388/08/02
بلااشكال بودن افتتاح حساب براي شركتهاي دولتي نزد بانكهاي غير دولتي 160867/9434 دفتر رياست جمهوري 1388/09/28
تداوم اجراي طرح بيمه درمان خاص بين وزارت نيرو و سازمان تامين اجتماعي 144229 دفتر رياست جمهوري 1388/07/27
خودداري از ترك تشريفات مناقصه و اجراي تشريفات قانوني در انعقاد قراردادها و انجام معاملات 28/6/1388 دفتر رياست جمهوري 1388/06/28
ضوابط اجرايي بودجه جاري سال 1385 شركتهاي تابعه شركت مديريت منابع آب ايران 29/4/1385 شركت مديريت منابع آب ايران 1388/04/29
ابلاغيه معاونت حقوقي رئيس جمهور 189391/ت 43847 ه 1388/09/25
مجوز ارائه گزارش رژيم تجارت خارجي كشور به وزارت بازرگاني 168291/35424 هیئت وزیران 1388/08/24
شموليت كالاها و فرآوردههاي نفتي به بند ز ماده 33 قانون برنامه چهارم 147980/ت 39609 ه هیئت وزیران 1388/07/26
تعيين ميزان سودهاي ابرازي(ويژه ) شركتهاي دولتي 141736/ت43361ه هیئت وزیران 1388/07/16
اصلاح تصويب نامه شماره 51225 ت40176 ه 141255/ت43305 ك هیئت وزیران 1388/07/16
پرداخت چهل درصدي سود ابرازي (ويژه) موضوع بند 12 ماد ه واحده قانون بودجه سال 87 141736/ت43361ه هیئت وزیران 1388/07/16
پرداخت يارانه به ساختمانهاي غير دولتي موجود و در حال ساخت 131164/ت 41429 ه هیئت وزیران 1388/07/01
نرخ هاي حق الزحمه سازمان حسابرسي 104468/j41541; دفتر رياست جمهوري 1388/05/24
اصلاح الگوي مصرف آب 99603/ت42400ه هیئت وزیران 1388/05/17
اخذ وروديه از بازديدگنندگان موزه هاي تخصصي 376/302س وزارت نیرو 1388/03/16
تعيين نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاري مناقصات 51513/ت42533ه هیئت وزیران 1388/03/09
حمايت از توليد 61604/ت42648ك هیئت وزیران 1388/03/02
ضوابط سياستي -نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 1388 8267/42332 دفتر رياست جمهوري 1388/01/19
اصلاح ابلاغيه ممانعت از ترك تشريفات مناقصه 187216/631 هیئت وزیران 1388/09/22
تعيين نماينده در خصوص چهل درصد سهام عدالت 169213/43654 دفتر رياست جمهوري 1388/09/25
تعليق صلاحيت شركت بازرسي اينترنشنال و تمامي دفاتر و شعب 1021/60 بانک مرکزی ایران 1388/08/10
بخشنامه بودجه سال 1389 78387-100 دفتر رياست جمهوري 1388/08/08
ممنوعيت هر نوع خدمت به شركتها و موسسات فاقد شناسه ملي 58797/00 دفتر رياست جمهوري 1388/06/28
تغييرات تشكيلات،ضرايب،جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل 100/5858 دفتر رياست جمهوري 1388/02/12

1387

1386

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
اصلاح آئين نامه معاملات شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران 172806/ت 38958ه هیئت وزیران 1386/10/25
تهيه كليه نيازهاي اطلاعاتي و تصاوير ماهواره از سازمانهاي داخلي 131950/ت36106ه هیئت وزیران 1386/10/16
پرداخت فوقالعاده ماموريت كاركنان اعزامي به خارج از كشور 3872/11 وزارت نیرو 1386/11/26
آئين نامه اجرايي بند م ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه 87943/ت 36915ه 1386/06/03
آئين نامه مالي شركت هاي تابعه شركت مادر تحصصي مديريت منابع آب ايران 87192/ت 35994 ه هیئت وزیران 1386/05/31
اصلاح آئين نامه اجرايي تبصره 1 بند 5 الحاقي ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت 79604/ت 30858 ه هیئت وزیران 1386/05/21
اصلاح آئين نامه اجرايي نظام مستند سازي و اطلاع رساني مناقصات 77814/ت 37872 ه هیئت وزیران 1386/05/16
آئين نامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي 74829/ت 37251 ك هیئت وزیران 1386/05/13
آئين نامه اجرايي تبصره 3 ماده 1 و بند ج تبصره 2 ماده 2 قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي مصوب 1383 74058/ت 34384 ه هیئت وزیران 1386/05/10
آئين نامه اجرايي بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 كشور 68551/ت 37233 ك هیئت وزیران 1386/05/01
آئين نامه نحوه فعاليت ، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاههاي اجرايي 65354/ت 37374 ه 1386/04/27
آئين نامه اجرايي بند و تبصره 3 قانون يودجه سال 1386 كل كشور 54572/ت37305ه هیئت وزیران 1386/04/11
آئين نامه نحوه انتشار اوراقمشاركت موضوع رديف 310101 قسمت سوم قانون بودجه سال 1386 كل كشور 36900/ت 37229 ه هیئت وزیران 1386/03/09
اصلاح آئين نامه اجرايي بند ج ماده 104 تنفيذي قانون برنامه سوم 30704/ت 32646 ه هیئت وزیران 1386/02/31
اصلاح آئين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات 22225 /ت37194 ه هیئت وزیران 1386/02/17
لغو تبصره بند ب ماده 30 آئين نامه اجرايي نظتام مستند سازي و اطلاع رسساني مناقصات 11111/ت37195ه هیئت وزیران 1386/02/17
اصلاح آئين نامه اجرايي ماده 81 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 18593/ت 36009ه هیئت وزیران 1386/02/11
آئين نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي 12195/ت 36586ه هیئت وزیران 1386/02/01
قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجرا طرحهاي توليدي 61046/668 مجلس شوراي اسلامي 1386/04/25
انجام خريدهاي بزرگ و متوسط با قيد شناسه ملي كالا 18596/ت37179ك هیئت وزیران 1386/02/11
سياستهاي حمايتي و تشويقي توسعه صادرات غير نفتي كشور در سال 86 81293/ت37862ك هیئت وزیران 1386/05/23
اصلاح آئين نامه اجرايي ماده 35 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 85 79568/ت 36476 ه هیئت وزیران 1386/05/21
تدابير و اقدامات حفاظتي ، جبرااني و ضد دامپينگ براي حمايت از توليد كنندگان داخلي 77219/ت 32656 ه هیئت وزیران 1386/05/16
قيمت خريد تضميني محصولات براس سال زراعي 85-86 74827/ت 37805ه هیئت وزیران 1386/05/13
احصاء و واگذاري تصدي هاي قابل واگذاري به بخش هاي غير دولتي 72857/ت 37955 ه هیئت وزیران 1386/05/09
اصلاح تصويب نامه ستاد راهبري و توسعه استان خوزستان 70615/35746 هیئت وزیران 1386/05/03
اصلاح بند 1 تصويب نامه 51539 ت 37536 مورخ 1386 66745/ت37536ه هیئت وزیران 1386/04/30
تامين مالي طرحهاي بزرگ صنعتي 51539/ت 37536ه هیئت وزیران 1386/04/06
نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاري مناقصات مصوب 83 51557/ت 37537 ه هیئت وزیران 1386/04/06
تسهيلات مربوط به ذيحسابن دستگاههاي اجرايي 51607/ت35728ه هیئت وزیران 1386/04/06
پرداخت تسهيلات بانكي به منظور رفع موانع مالي از جمله بدهي معوقه و تامين نقدينگي 30330/ت34925ه هیئت وزیران 1386/02/30
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك 24502/ت 36734ه هیئت وزیران 1386/02/26
تعليق اصلاحيه كد 1 3 از ترتيبات فرعي از موافقت نامه پادمان ايران با آژانس بين المملي انرژي اتمي 841/ت 37043 ه هیئت وزیران 1386/01/08
الحاق تبصره به بند 16 ضوابط اجرايي بودجه سال 85 كل كشور 89196/ت35479ه هیئت وزیران 1386/07/26
تامين پرداخت مبلغ بنزين غير سهميه اي از اعتبارات مصوب سال جاري به شركت ملي نفت 28661/13809/51 وزارت امور اقتصادي و دارايي 1386/07/05
راه اندازي پايگاه اطلاعا رساني معاملات 88358/100 دفتر رياست جمهوري 1386/07/03
واريز حداقل 30 درصد سهم سازمان تربيت بدني از محل 1 درصد اعتبارات دستگاهها 91632 دفتر رياست جمهوري 1386/06/10
ايجاد هماهنگي با كارگروه يبند 7 تصويب نامه شماره 6434 ت37 63 ك 84553/37790 دفتر رياست جمهوري 1386/05/28
افزايش سهميه سوخت خودروهاي در اختيار 400/35749 وزارت نیرو 1386/05/13
ارسال فهرست كمك هاي نقدي و غير نقدي به اشخاص حقيقي و حقوقي سه ماهه 28644 دفتر رياست جمهوري 1386/02/25
پروتكل تبادل الكترونيكي مكاتبات 18059/100 دفتر رياست جمهوري 1386/02/12
حسابهاي درآمدي شركت مديريت منابع آب ايران 25/511/2 دیوان محاسبات کشور 1386/02/04

1385

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
اصلاح ماده 5 آئين نامه اجرايي بندهاي و و ي ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه 152771/ت 36820ه هیئت وزیران 1385/12/16
اصلاح آئين نامه ارجاع كار به پيمانكاران طرح و ساخت 135579/ت36486ه 1385/10/23
1385 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1385 كل كشور 195618/638 مجلس شوراي اسلامي 1385/12/17
قانون استفساريه ماده 108 قانون برنامه سوم تنفيذي در ماده 20 قانون برنامه چهارم 178997 مجلس شوراي اسلامي 1385/11/21
استعلام دولتي بودن يا نبودن موسسات و شركتها 184617/1604 دفتر رياست جمهوري 1385/11/11
چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا ، ارائه دهندگان خدمات 175168/ت 36718 ه هیئت وزیران 1385/12/28
تعيين الگوي مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي و جرايم مصارف مازاد بر الگو 175627/ت36991ه هیئت وزیران 1385/12/28
اصلاح بند 2 تصويب نامه شماره 89905 ت34640 ه مورخ 1384 174857/ت36844ه هیئت وزیران 1385/12/27
اصلاحيه ماده 8 آئين نام مستند سازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي 164778/ت36628ه هیئت وزیران 1385/12/09
پيشنهاد توزيع اعتبارات موضوع رديف 503805 137940 / ت 36220 ن هیئت وزیران 1385/11/17
اصلاح تصويب نامه شماره 23252 ت30820ه 846771/ت36636ه هیئت وزیران 1385/11/11
اصلاح تصويب نامه شماره 63461 ت 35538 ه 119860 / ت 36576 ه هیئت وزیران 1385/11/11
بخشنامه نحوه رفع اختلافات فيمابين شركتهاي زير مجموعه شركتهاي مادر تخصصي 100/101186 وزارت نیرو 1385/12/15
استاندارد خدمات تاسيسات ساختمانهاي اداري موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه 208164/100 1385/12/22
ارائه تسهيلات لازم جهت ايجاد ايستگاههاي BTS مورد نياز وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 48124/1 وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات 1385/12/09
استفاده از واژه 'مطالبه وجه ضمانت نامه ' به جاي 'ضط' به منظور مطالبه وجه ضمانت نامه ها 151339 دفتر رياست جمهوري 1385/11/18
آئين نامه اجرايي قانون حمايت از ايجاد نواحي صنعتي روستايي 116002/ت35253ه هیئت وزیران 1385/09/18
تصويب آئين نامه ساماندهي فعاليت ايگاههاي اطلاع رساني ايراني 109060/ت35741 ه هیئت وزیران 1385/09/05
آئين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترشسهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت 10459 / ت 36254 ه هیئت وزیران 1385/08/28
اصلاح آئين نامه اجرايي ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه 69807/ت35915ه هیئت وزیران 1385/08/06
آئين نامه اجرايي قانون 2 الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 89160/ت3604ه هیئت وزیران 1385/07/26
آئين نامه اجرايي بند الف ماده 26 قانون برگزاري مناقصات 84217/ت73772ه هیئت وزیران 1385/07/16
آئي نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاري مناقصات 84178/ت34162ه هیئت وزیران 1385/07/16
آئين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات 84136/ت33560ه هیئت وزیران 1385/07/16
آئين نامه اجرايي بند 31 تبصره 2 قانون بودجه سال 1385 كل كشور 42899/ت35033ه هیئت وزیران 1385/05/11
آئين نامه نحوه نظارت بر مصرف كمك هاي پرداختي به موسسات غير دولتي 35530/ت31649ه هیئت وزیران 1385/04/07
اصلاح آئين نامه اجرايي بند ژ تبصره 2 قانون بودجه سال 1384 35508 / ت 35344 ه هیئت وزیران 1385/04/07
آئين نامه اردوهاي هجرت (3) 31567/ت35313ه هیئت وزیران 1385/03/29
آئين نامه اجرايي ماده 6 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 19011/35081 ه هیئت وزیران 1385/02/27
قانون اصلاح بند (ي) تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 كشور 69661/551 مجلس شوراي اسلامي 1385/04/31
قانون اصلاح بند (ي) تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 كشور 69661/551 مجلس شوراي اسلامي 1385/04/31
پيش بيني موارد مقرر در مصوبات هيئت وزيران در لايحه بودجه 1386 62851/35702 دفتر رياست جمهوري 1385/05/30
اجراي بخشي از شبكه هاي فرعي انتقال آب سدها به مزارع توسط وزارت نيرو 2749291/ت35307ه 1385/10/05
ليست مناطق نمونه گردشگري در استان كرمانشاه 8272268/ت36422ه 1385/10/05
نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات 116225 / ت 35818 ه 1385/09/18
نحوه حمايت دولت از وام گيرندگان روستايي و عشايري 109087/ت36294ه هیئت وزیران 1385/09/05
الحاق تبصره به بند 16 ضوابط اجرايي بودجه سال 1385 كل كشور 89196/ت35479ه هیئت وزیران 1385/07/26
اصلاح تصويب نامه شماره 41279 ت 31611 ه 80051/j35791i هیئت وزیران 1385/07/18
استفاده از مرخصي بدون حقوق بجز انجام فريضه حج تمتع 80172/ت35785ه هیئت وزیران 1385/07/08
الحاق تبصره به بند 1 تصويب نامه تعيين حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين 47682/ت35030ه هیئت وزیران 1385/04/31
الحاق تبصره به بند يك تصويب نامه شماره 11355 ت 34543 ه 47682 / ت 35030 ه هیئت وزیران 1385/04/31
همكاري در نصب ايستگاههاي ميكرو 35563 / ت 35337 ه هیئت وزیران 1385/04/07
سند سامیکس مربوط به سایت معاملات 1385/04/08 هیئت وزیران 1385/04/08
damprogram 91-92-0 1385/04/10 هیئت وزیران 1385/04/10
img.[9-5-0-217][1] 1385/04/11 هیئت وزیران 1385/04/11
بخشنامه بودجه سال 1386 89918 دفتر رياست جمهوري 1385/07/29
صرفه جويي در مصرف انرژي 123888/36349 هیئت وزیران 1385/03/29
استفاده از امكانات و تواناييهاي شهرداري ها در مديريت يكپارچه شهري 155084/1901 دفتر رياست جمهوري 1385/09/15
شرايط ارجاع كار به مشاوران و پيمانكاران 100/37511 شركت مديريت منابع آب ايران 1385/06/21
ايجاد و افزاريش انگيزس در بازنشستگان 100/50/50775 وزارت نیرو 1385/06/19
تامين تصاوير ماهواره اي از طريق سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح 49243/35725 هیئت وزیران 1385/05/30
انتقال ميزباني اطلاعات كليه سايتها به مراكز داخل كشور 3/17754 شورای عالی فناوری 1385/05/04
تمديد قراردادهاي بيمه 530/29882 وزارت نیرو 1385/04/12
همكاري با سازمان نقشه برداري در خصوص استقرار منظومه اطلاعات مكان محور (SDI( 38671/100 هیئت وزیران 1385/03/08
خريد تجهيزات و نرم افزارهاي رايانه اي با هماهنگي شوراي عالي فناوري اطلاعات 22588/161 دفتر رياست جمهوري 1385/03/06

1384

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
دستورالعمل اجرايي ماده 62 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 100/20/72920 وزارت نیرو 1384/12/03
تمديد تصويب نامه موارد استثناء و معافيت كارگاههاي كوچك كمتر از 10 نفر از قانون كار 69902/ت34358ه هیئت وزیران 1384/11/01
استاندارهاي قراردادهاي انحام كار 222882/100 دفتر رياست جمهوري 1384/12/23
اعطاي تسهيلات توسط دستگاههاي اجرايي در پايان سال 84 86975/34675 هیئت وزیران 1384/12/22
نحوه برگزاري امتحانات يا مسابقات استخدامي دستگاههي اجرايي 220767/100 دفتر رياست جمهوري 1384/12/21
واگذاري امور خدمات و پشتيباني به بخشهاي غير دولتي در قالب قرارداد حجمي استاندارد خدمات نقليه 221429/100 1384/12/21
لزوم استفاده از خدمات مهندسين مشاور داخلي جهت انجام مطالعات و نظارت بر طرحهاي آب 100/59774 وزارت نیرو 1384/12/07
لزوم تكميل فرم درخواست مجوز ترك تشريفات مناقصات 15677/101 دفتر رياست جمهوري 1384/12/05
تكريم ايثارگران 79072/34515 دفتر رياست جمهوري 1384/11/30
دستور العمل تعیین حریم کیفی آبهای سطحی شركت مديريت منابع آب ايران 1384/09/01
آئين نامه اجرايي ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 28482 ت /32825 ه هیئت وزیران 1384/05/10
آئين نامه اجرايي بند ژ تبصره 2 قانون بودجه سال 1384 كل كشور 27962/ت33108ه هیئت وزیران 1384/05/08
آئين نامه ارجاع كار به پيمانكاران صنعت ساخت 12243/ت 29856ه هیئت وزیران 1384/03/02
آئين نامه اجرايي نحوه تشكيل و اداره مناطق نمونه گردشگري 6843/ت 32400ه دفتر رياست جمهوري 1384/02/11
آئين نامه اجرايي بند ط ماده 17 قانون برنامه چهارم مصوب 1383 19551/ت 33113ه هیئت وزیران 1384/02/01
آئين نامه اجرايي بند ب تبصره 3 قانون بودجه سال 1384 كل كشور 3845/ت 32764ه هیئت وزیران 1384/01/28
حقوق و مزاياي پرسنل وظيفه مامور در صنعت آب و برق 440/13324 1384/02/08
سند فرابخشي مديريت منابع آب ايران 29098/ت 248ه هیئت وزیران 1384/05/11
تصويب اساسنامه شوراي عالي فناوري 15069 / ت 31757 ه هیئت وزیران 1384/03/11
الزام دولت براي جبران عقب ماندگي هاي استان و مناطق داراي شاخص زير شاخص ميانگين كشور 36112/ت30393ه هیئت وزیران 1384/09/15
صرفه جويي در مصرف كاغذ در كليه دستگاههي اجرايي 120/40011 وزارت نیرو 1384/10/05
منع سفر حج تمتع مقامات و مديران كل دستگاههي دولتي برا بار دوم 61689/481 دفتر رياست جمهوري 1384/10/04
انجام مسافرت كارمندان به دعوت شركتهاي خارجي با اطلاع و كسب مجوز از وزير 57127 1384/09/20
لزوم اجراي احكام قطعي محاكم قضايي كه محكوم له آن دستگاههاي اجرايي مي باشند 50439 دفتر رياست جمهوري 1384/08/30
لزوم هماهنگي در خصوص واگذاري تلفن همراه و خودرو 440/45167 وزارت نیرو 1384/08/08
انجام و ايجاد تعهدات ارزي با تاييديه بانك مركزي 1483/ه بانک مرکزی ایران 1384/04/06
اجراي هر چه دقيق تر قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس در معاملات دولتي و كشوري 100/18011 وزارت نیرو 1384/03/30
اعلام ترتيبات پرداخت هزينه هاي تامين خدمات درماني ماركنان 100/50/15808 1384/03/21
تشكيل ستاد درآمد استاني 14275/ت 32973ه هیئت وزیران 1384/03/09
لزوم اخذ مجوز جهت خريد خودرو توسط دستگاههاي دولتي 7200/2601/51 وزارت امور اقتصادي و دارايي 1384/02/29
نكات مهم قابل توجه ذيحسابان در خصوص ميبارزه با مفاسد اقتصادي 5811/1122/56 وزارت امور اقتصادي و دارايي 1384/02/21

1383

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
قانون برگزاري مناقصات 130890 مجلس شوراي اسلامي 1383/11/12
نحوه واگذاري امور خدماتي ، پشتيباني به بخش غير دولتي 223890/101 دفتر رياست جمهوري 1383/12/03
اصلاح ماده 6 آئين نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه 41712/ت 31573 ه هیئت وزیران 1383/07/29
آئين نامه معاملات شركتهاي آب منطقه اي 29104/ت 33583ه هیئت وزیران 1383/05/11
آئين نامه اجرايي بند ث تبصره 18 قانون بودجه سال 1383 كل كشور 2868/ت 30451ه هیئت وزیران 1383/01/29
لايحه تبديل ادارات كل امور آب استانها به شركتهاي آب منطقه اي استان 152480/263 مجلس شوراي اسلامي 1383/03/26
تركيب هيات موضوع بند الف ماده 47 شرايط عمومي پيمان 100/31532 وزارت نیرو 1383/06/03

1382

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
لغو ماده 6 آئين نامه نحوه اجراي فعاليتهاي مشخص به منظور گسترش كاربرد فناوري اطلاعات 70427/ت 30306ه هیئت وزیران 1382/12/26

1381

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
چگونگي تصويب گزارشهاي مطالعاتي تامين آب 78327/33/100 وزارت نیرو 1381/12/21

1380

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
آئين نامه تنظيم اسناد مناقصه 49687131/100 هیئت وزیران 1380/08/20

1373

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
گردش كار قراردادهاي مطالعاتي و اجرايي 1901/07/27 وزارت نیرو 1373/02/03

1371

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
شاخصهاي فهرست بهاي واحد پايه پيمانكاري 1-10231/54/2161 1371/07/27

1361

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
قانون توزیع عادلانه آب 1361/12/16