آدرس: تهران، خیابان فلسطین شمالی  پلاک 517، ساختمان شرکت مدیریت منابع آب ایران

پست الکترونیکی شرکت : info@wrm.ir  

پست الکترونیکی مدیر تارنما : hakimi@wrm.ir

شماره تلفن: 43680000  

نمابر : 88916600  

info@wrm.ir  

ساعت کار : 8 الی 16


بازدید:14859